logo GEOMAP

Usługi Geodezyjne

geodeta pomiary geodeta analiza dokumentacji

Oferowane Usługi Geodezyjne

 • mapa do celów projektowych
 • ortofotomapy z pomiaru dronem z centymetrową dokładnością ... - dostarczją informacji o pokryciu terenu (zagospodarowaniu) na dzień nalotu dronem
  - umozliwia pomiar między elementami z centymetrową dokładnością przykładowe ortofotomapy ...
  -przykładowe ortofotomapy kilku opracowań
  - przy opracowaniu ortofotomapy powstaje jeszcze numeryczny model terenu i model 3D ...
  - przykładowy model terenu na animacji dla powierzchni 26 ha w Radomsku You Tube animacja ...
 • podziały nieruchomości ... - podzał nieruchomości rolnej ( nowe działki powyżej 3000 m2 )
  - projekt podziału ( dzaiłka zabudowana lub działka z planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy )
 • scalenie działek ... - połączenie kilku działek w jedną w celu łatwiejszej administracji
  - ten sposób połączenia działek można zrobić kiedy wszystkie scalane działki znajdują się w jednej Księdze Wieczystej
 • rozgraniczenia działek
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • tyczenie obiektów budowlanych ulica - zdjęcia
 • wytyczenia budynku ... - wytyczenia posadowienia budynku to zlokalizowanie wterenie ( na działce ) właściwej lokalizacji budynku zgodnie z decyzją ( pozwoleniem na budowę)
  - praktycznie proces ten wygląda następująco : geodeta na podstawie projektu technicznego przygotowuje dane do wyniesienia w ternie, następnym etapem jest wytyczenie obrysu (osi) budynku w terenie i zaznazcenie odnośników na ławicach.
  - przykładowe zdjęcia z wytyczenia
 • inwentaryzacje obiektów budowlanych
 • inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacje przestrzenne budynków
 • geodezyjną obsługę inwestycji budowlanych
 • wznowienia znaków granicznych
 • wyznaczenie kamieni granicznych
 • pomiary przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary dronem objętości hałd i nasypów ... dzięki technologi fotogrametrycznej mozliwość szybkich obliczeń skomplikowanych krztałtów , hałd, nasypów czy wykopów
  - przykładowe opracowania ortofotomapy
  - przykładowe opracowania pomiarów dronem numerycznego modelu terenu (kolorowego cieniowanego) i modelu 3D ...
 • przekroje obiektów liniowych
 • znajdowanie kolizji przy pracach ziemnych
 • trasowanie podziemnych elementów uzbrojenia technicznego
 • gotowe projekty domów
 • Obsługiwane budowy - Galeria

geodeta pomiary

Wielki Format

Gotowe Projekty budowlane

prowadzimy sprzedaż gotowych projektów budowlanych kilku biur projektowych
 • budynki mieszkalne
 • budynki inwentarskie
 • garaże
 • obiekty handlowe