logo GEOMAP

GEOMAP Radomsko - usługi geodezyjne

Firma wykonuje pełny zakres usług geodezyjnych i kartograficznych :

mapa do celów projektowych ...

jest to mapa terenu powstała poprzez aktualizację danych geodezyjnych będących w Zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Najczęściej mapa ta jest tworzona w skalach 1:500 lub 1:1000 . Geodeta pobiera niezbędne materiały z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej umiejscowionego przy Starostwie Powiatowym zarządzającym podległym mu terenem.Następuje analiza pozyskanych danych oraz porównanie ich z terenem. Efektem wykonania powyższych czynności jest przeprowadzenie pomiarów terenowych , uzupełnienie o pozyskane dane materiałów z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i w efekcie złożenie operatu wraz z docelową mapą do celów projektowych celem weryfikacji i nadania stosownego numeru potwierdzającego przyjęcie do Zasobu Ośrodka. Mapa d/celów projektowych jest niezbędnym załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę:
- budynków
- sieci uzbrojenia
- infrastruktury towarzyszącej ( drogi , chodniki , parkingi itp. )

podziały, rozgraniczenia, wskazania granic, ujawnienie budynków, inwentaryzacje, skanowanie, kopiowanie i plotowanie wielkoformatowe, sprzedaż gotowych projektów budowlanych, pomiary GPS obsługa inwestycji wyszukiwanie urządzeń podziemnych, lokalizacja awarii sieci kablowych .

Od 2021 roku wdrożylismy pomiary metodą fotogrametryczną - pomiary dronem który wykonuje szeregi zdjęć - jako wynik misji otrzymujemy ortofotomapę, numeryczny model terenu, model 3D przykładowe ortofotomapy ....

Aktualnie w firmie jest zatrudnianych szesciu geodetów w tym czterech geodetów uprawnionych. Dysponujemy sprzętem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania prawie każdego zlecenia.

Działamy na terenie wsystkich gmin powiatu radomszczańskiego i miast : Radomsko, Kamieńsk, Przedbórz

GALERIA ze zdjęciami ze zrealizowanych projektów z opisem.

Dodatkowo świadczymy usługi kopiowanie , skanowania rysunków technicznych -szczegóły na podstronie

Aktualnie obsługujemy kilka projektów zdjęcia z krótkim opisem prac. - nowa zakładka STRONA AKTUALNOŚCI

widok biura GEOMAP

Aktualnie obsługujemy budowy na slajdach :


Radomsko Osiedle Łokietka wykop blok D - geodeta tyczenie osi konstrukcyjnych
Radomsko Osiedle Łokietka wykop blok D
obsługa geodezyjna - Radomsko Osiedle Łokietka budowa
Radomsko - Osiedle Łokietka II etap tyczenie osi na stropie parteru blok D ; z prawej strony skończony blok B
Radomsko Osiedle Słoneczne ortofotomapa wykonana dronem
Osiedle Słoneczne ortofotomapa wykonana dronem
Radomsko Żeromskiego pomiar fotogrametryczny - inwentaryzacja geodezyjna
Radomsko Żeromskiego ortofotomapa 1
Radomsko Żeromskiego pomiar fotogrametryczny
Radomsko Żeromskiego ortofotomapa 2
Radomsko Żeromskiego pomiar dronem
Radomsko Żeromskiego ortofotomapa 3
Radomsko budowa hali ONTEX - budowa dachu ; geodeta
Radomsko budowa hali ONTEX - dach w trakcie budowy ; zdjęcie z drona
inwentaryzacja geodezyjna - Jaskółki modernizacja drogi DK42
gm. Masłowice ; Jaskółki modernizacja drogi DK42
Radomsko GLINIANKI budowa alejek - podbudowa
Radomsko GLINIANKI budowa alejek w parku