logo GEOMAP

GEOMAP Radomsko - usługi geodezyjne

Firma wykonuje pełny zakres usług geodezyjnych i kartograficznych. Firma GEOMAP s.c. oferuje pełny zakres usług geodezyjnych :

mapa do celów projektowych ... jest to mapa terenu powstała poprzez aktualizację danych geodezyjnych będących w Zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Najczęściej mapa ta jest tworzona w skalach 1:500 lub 1:1000 . Geodeta pobiera niezbędne materiały z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej umiejscowionego przy Starostwie Powiatowym zarządzającym podległym mu terenem.Następuje analiza pozyskanych danych oraz porównanie ich z terenem. Efektem wykonania powyższych czynności jest przeprowadzenie pomiarów terenowych , uzupełnienie o pozyskane dane materiałów z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i w efekcie złożenie operatu wraz z docelową mapą do celów projektowych celem weryfikacji i nadania stosownego numeru potwierdzającego przyjęcie do Zasobu Ośrodka. Mapa d/celów projektowych jest niezbędnym załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę: - budynków
- sieci uzbrojenia
- infrastruktury towarzyszącej ( drogi , chodniki , parkingi itp. )

podziały, rozgraniczenia, wskazania granic, ujawnienie budynków, inwentaryzacje, skanowanie, kopiowanie i plotowanie wielkoformatowe, sprzedaż gotowych projektów budowlanych, pomiary GPS obsługa inwestycji wyszukiwanie urządzeń podziemnych, lokalizacja awarii sieci kablowych .

Od 2021 roku wdrożylismy pomiary metodą fotogrametryczną jako wynik misji otrzymujemy ortofotomapę, numeryczny model terenu, model 3D przykładowe ortofotomapy ....

Aktualnie w firmie jest zatrudnianych 6 geodetów. Dysponujemy sprzętem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania prawie każdego zlecenia.

widok biura GEOMAP