< id="fullpage">
logo GEOMAP

PRZYKŁADOWE OPRACOWANIA FOTOGRAMETRYCZNE

Przykłady opracowń fotogrametrycznych wykonanych przez firmę GEOMAP

Poniżej przedstawiono kilka wycinków z własnych opracowań fotogrametrycznych. Są to ortofotomapy różnych obiektów różniących się geometrią i skalą opracowania.
Misje fotogrametryczne ( wykonane dronem który wykonał kilkaset zdjęć) wykorzystujemy :
- do pomiarów powykonawczych (na ortofotomapie widoczne wszystkie szczegóły)
- pomiarów objętości przy eksploatacji kopalin i hałd kruszywa lub węgla
- model terenu 3D ; z modelu 3D przy użyciu odpowiedniej aplikacji jest możliwe określenie wymiarów bez konieczności bezposrednich pomiarów w terenie.

Poniżej :

-'mapa do celów projektowych' Przedstawiona jest ortofotomapa terenu podmiejskiego.

-'Pomiary na budowie' Przedstawiony jest numeryczny model terenu (NMT) cieniowany i kolorowy .

-'porównanie ortofotomap' Opracowanie przedstawia dwie fotomapy które można porównać przysłaniając lub odsłaniając jedna z dwóch fotomap.

-'Pomiar inwentaryzacyjny Radomsko ul. Żeromskiego' Inwentaryzacja krótkiego obiektu liniowego

-'Radomsko fotomapa do celów koncepcyjnych' prezentacja fotomapy z gażetem 'LUPA'

- linki do modeli 3D, Numerycznych Modeli Teremu i filmówKrótki opis technologi pomiarów dronem

Pomiar dronem dla geodezji jest nowoczesną i efektywną metodą pozyskiwania danych o terenie i obiektach. Drony są wyposażone w specjalne kamery i czujniki, które umożliwiają wykonanie zdjęć lotniczych z różnych wysokości i kątów. Na podstawie tych zdjęć można opracować ortofotomapy, modele 3D terenu, chmury punktów, mapy do celów projektowych, inwentaryzacyjnych lub prawnych. Drony w geodezji mają wiele zalet, takich jak:
- szybkość i dokładność pomiaru nawet wielohektarowych powierzchni,
- możliwość pomiaru w trudnych warunkach terenowych, np. górskich, leśnych czy zabudowanych,
- ograniczenie ryzyka zagrożeń dla geodety i jego sprzętu,
- oszczędność czasu w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.
Drony w geodezji znajdują zastosowanie w różnych branżach i obszarach, takich jak: budownictwo, energetyka, rolnictwo, górnictwo, archeologia, nieruchomości czy reklama. Dzięki nim można tworzyć atrakcyjne i wiarygodne prezentacje terenu i obiektów, które mogą służyć do projektowania, dokumentacji, analizy czy promocji. Aby wykorzystać drony w geodezji, należy posiadać odpowiedni sprzęt, oprogramowanie i uprawnienia do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi .

Mapa do celów projektowych

Przykładowe opracowanie fotogrametryczne terenu podmiejskiego zakres opracowania ortofotomapy ok. 2 ha piksel przy powiekszeniu 100% 1 cm

po kliknieciu w zdjęcie - powiększenie do całego ekranu

Pomiar plantacji

Przykładowe opracowanie fotogrametryczne terenu plantacji borówki zakres opracowania ortofotomapy - ok. 110 ha piksel przy powiekszeniu 100% 4 cm ; zdjęcia wykonano dronem z wysokości 100m

po kliknieciu w zdjęcie - powiększenie do całego ekranu

Pomiary na budowie

Opracowanie fotogrametryczne terenu budowy kwatery na odpady przemysłowe ortofotomapa miesiąc przed zakończeniem budowy; po zakończeniu budowy ; numeryczny model terenu cieniowany i kolorowy ; zakres opracowania 1,2 ha piksel przy powiekszeniu 100% 1 cm ; pomiar dronem z 40m

po kliknieciu w zdjęcie - powiększenie do całego ekranu

Inwentaryzacja ronda

Radomsko ostatni etap budowy ronda ulice Unii Europejskiej - Przedsiebiorców ortofotomapa kilka dni przed zakończeniem budowy; zakres opracowania 1,5 ha piksel przy powiekszeniu 100% 1 cm; zdjecia wykonano dronem z 30 m

po kliknieciu w zdjęcie - powiększenie do całego ekranu

Pomiary okresowe kwatery

Opracowanie fotogrametryczne kwatery na odpady przemysłowe w czasie postępującego sładowania odpadów ; ortofotomapy : po zakończeniu budowy ; zimą , wiosną i latem (okres nalotów rok od oddania kwatery) ; zakres opracowania 1,2 ha ; pomiary wykonane dronem

po kliknieciu w zdjęcie - powiększenie do całego ekranu

Pomiar inwentaryzacyjny ul. Żeromskiego

Radomsko nalot wykonano kilka dni przed końcem modernizacji ulicy

Przesuń suwak

Fotomapa wykorzystana do kontroli pomiaru po inwentaryzacji geodezyjnej modernizaowanej ulicy.

porównanie ortofotomap

wykonanych w różnych terminach z lewej - po półroczej ekspalatacji; z prawej - koniec budowy

Przesuń niebieski wskaźnik
pomiar  dronem fotomapa  koniec budowy
  ortofotomapa wykonana dronem - wiosna

Nałożenie fotomap wykonanych w różnych terminach - widocza różnica zagospodarowania

Radomsko fotomapa do celów koncepcyjnych

Na podstawie pomiarów - zdjęć zrobionych dronem uzupełniano i zkontrolowano poprawnośc mapy do celów projektowych

Lupa powiększenie 5x
ortofotomapa wykonana dronem - Radomsko ul. Krakowska

Radomsko fotomapa ul. Krakowska

opracowania fotogrametryczne na innych lokalizacjach wykonanych przez spółkę GEOMAP

galeria ortofotomapy
WIĘCEJ PRZYKŁADOWYCH OPRACOWANYCH ORTOFOTOMAPgaleria ortofotomapy z drona
Galeria z Przykładowymi Modelami 3Danimacja model 3D - Radomsko
Animowany lot nad modelem 3D - Radomskowizualizacja 3D  - pomiar inwentaryzacyjny
Animowany lot nad modelem 3D kwatera na odpady


wizualizacja 3D  - pomiar inwentaryzacyjny
Animowany lot nad modelem 3D hala przemysłowa

Dane kontaktowe

geomap.Radomsko
Google_MF_geomap.Radomsko
youtube kanał GEOMAP
google Moja Firma - opinia

Projekty w trakcie realizacji